Om os

In-JeT ApS

Hvem er In-JeT

In-JeT ApS  leverer produkter og internetbaserede løsninger inden for borgerinddragelse, telemedicin og Smart Cities. Virksomheden blev startet i 1997 og har siden etableret sig som en stærk samarbejdspartner i krydsfeltet mellem anvendelse og teknologi for både store og små organisationer, private som offentlige.

Vores fokusområde er at levere digitale ydelser til borgere i deres hjem via avancerede men brugervenlige internetbaserede tjenester. Målet er at udvide borgernes brug af digitale services i supplement til underholdning, handel og finansielle services.

Inden for området digital borgerinddragelse har In-JeT siden 2007 udbudt webcasting i Danmark i samarbejde med den engelske virksomhed Public-i Group Ltd, der er en af de førende leverandører af digitale løsninger til borgerinddragelse, herunder webcasting i den offentlige sektor med over 200 klienter og 20.000 webcasts bag sig. In-JeT ApS er leverandør og repræsentant for Public-i i Danmark og indgår i aktiv dialog med vores kunder for at optimere kommunernes brug af løsninger til mødeafvikling, webcasting og brug af sociale medier. In-JeT har deltaget i flere internationale projekter om borgerinddragelse og brugen af digitale services til private, bl.a. sammen med kommuner og lokalregeringer flere steder i EU.

Indenfor telemedicin har In-JeT udviklet LinkWatch platformen; en dataopsamlingsplatform, der integrerer sundheds- og omsorgsmonitorering hos patienter med kroniske sygdomme. In-JeT har således leveret medicinsk udstyr til bl.a. TeleCare Nord projektet i Region Nordjylland og KIH projektet i Region Hovedstaden og til TDC Telemedicin.

In-JeT’s strategi er at omsætte forskningsresultater til produkter. Vi har således med succes deltaget i EU’s forskningsprogrammer inden for informations- og kommunikations­­teknologi siden 2003. In-JeT blev udnævnt som Gazellevirksomhed i tre år i træk 2010 – 2013.

In-JeT ApS ejes 100 % af Jesper Thestrup,  har 6 ansatte og kontorer i København (Birkerød) og Århus (Odder).

Se mere på: www.in-jet.dk

Public-i Group

Public-i Group Ltd.

Public-i Group Ltd. er den førende udbyder af digitale løsninger til demokratisk fornyelse i den offentlige sektor i England. De er hjemmehørende i Brighton i Sydengland og har udviklet Public-i webcasting systemet i samarbejde med engelske lokalregeringer siden 2000. Public-i har omkring 140 installationer i England og Irland hos kommuner, amtsråd, distriktsråd, det nationale sundhedsvæsen, foreninger og andre kunder. De har fortsat ekspansionen med installationer i Danmark, Frankrig, Spanien, og Portugal. In-JeT er ene-repræsentant for Public-i i Danmark.

Public-i har 25 ansatte beskæftiget med udvikling og support af eDemokrati løsninger. Selskabet er ISO 9001:2000 certificeret.

Se mere på: www.public-i.info

Jesper Thestrup

Jesper Thestrup

er ingeniør fra DTU og direktør for In-JeT ApS. Jesper har mange års erfaring i design og drift af komplekse it-systemer, av-installationer og internet applikationer. Han er ansvarlig for design og installation af alle vores løsninger til elektronisk mødeafvikling, webcasting og borgerinddragelse.

Louise Riley

Louise Birch Riley

har en uddannelse som cand.mag. fra Aarhus Universitet og er senior konsulent i In-JeT ApS. Hun har før arbejdet i Odder Kommunes kommunikationsafdeling og er nu ansvarlig for vores aktiviteter inden for webcasting og digital borgerinddragelse.