Digital platform for samskabelse og borgerbudget

Styrket lokaldemokrati, innovation og øget ejerskab til kommunens projekter? Samskabelse og borgerbudgetter, hvor borgere inddrages i udvikling af kommunale kløsninger og budgetter, breder sig hastigt i vores nabolande, og mange danske kommuner har eksperimenteret med det.

Samskabelse (co-creation) er et begreb, der beskriver en form for samarbejde, hvor forskellige aktører sammen udvikler nye løsninger. Samskabelse går videre end inddragelse af borgere og andre aktører i det offentliges opgaveløsning. I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab – med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser – at forsøge at finde en løsning på problemet. Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten (da.wikipedia.org).

Danske kommuner, der indtil videre har gennemført borgerbudgetforløb tæller Kolding, Hedensted, Faaborg-Midtfyn, Odense, Aarhus og Holbæk kommuner.

Borgerbudgettering (participatory budgeting)er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner lokalsamfund eller fællesskaber. Herefter fremlægger ansøgerne projekterne for hinanden, og der stemmes om, hvilke projekter der skal have penge. Idéen er, at det ikke er ildsjæle selv eller et politisk udvalg, der alene bestemmer, hvem der skal have pengene. Det gør alle borgere, der møder op på den dag, hvor man i fællesskab stemmer om eller beslutter, hvem der skal have midler. Borgerbudgettering har demokratiske potentialer. Det kan få folk, der ellers ikke er vant til at deltage i den demokratiske proces til at møde op og deltage (Holbæk Kommune 2015).

In-JeT tilbyder nu en komplet digital platform for samskabelse og borgerbudgetter baseret på Consulplatformen, som er den mest omfattende og gennemprøvede platform til rådighed i dag. 70 millioner mennesker i 90 lokalområder i 18 lander arbejder med samskabelse på Consul.

Mere end 50 institutioner verden over har deltaget i udviklingen af Consul platform. De deler og udveksler erfaringer og viden, så platformen bliver løbende udvidet og forbedret.

Features

CONSUL er en platform til redigering og publicering af alle faser fra ide-generering til projektbeslutning. Følgende komponenter, som kan bruges enkeltvist eller i kombination efter kommunens behov og ambition, er til rådighed:

  • Debat: Borgerne kan oprette og diskutere emner inden for forskellige områder;
  • Forslag: Borgerne kan stille forslag, som andre borgere kan støtte. De bedste forslag udvælges til videre behandling;
  • Borgerbudget: Borgerne kan deltage i diskussion omkring, hvordan dele af kommunens budget skal bruges inden for fastsatte områder;
  • Afstemning: Borgerne kan stemme om de stillede forslag, og kommunen kan forpligtige sig til at gennemføre forslag med den største opbakning;
  • Co-creation: Kommunen kan inddrage borgerne i en åben samarbejdsproces om udformning af procesbeskrivelser og regulativer, hvor borgerne kan kommentere på detaljerne inden den endelige vedtagelse i kommunen.

Consul er Open Source Software, så I betaler ingen softewarelicenser, men kun udgifter til hosting og vedligeholdelse af platformen. In-JeT kan også udvikle og konfigurere de funktioner, som kommunen ønsker. Vi foretager opsætning og udvikler både software templates og grafisk layout af siderne efter retningslinjer fra kommunen. Herefter kan I selv arbejde med platformen lige så enkelt, som når I vedligeholder kommunens hjemmeside. Spørg os, hvordan vi sammen finder en løsning, der passer bedst til jeres behov.

Brugereksempler

Byen Torino i Norditalien er en af de 90 byer, der arbejder med borgerinddragelse og medborgerbudget på Consul platformen. Selv om siden er på italiensk, giver den et godt billede af, hvordan man kan inddrage borgerne i ganske almindelige sager, der vedrører deres dagligdag. https://www.deciditorino.it

© City of Torino

Se for eksempel under fanen “PROPOSTE” (forslag). Her kan borgerne rejse problemer og foreslå løsninger. Hver løsning bliver udsat for debat, så registrerede borgere kan kommentere. Man kan også stemme om forslagene. Alle forslag kan tagges efter emne og beliggenhed, så borgerne hurtigt kan finde de forslag, der vedrører eller interesserer dem.

Kommunen fastsætter selv reglerne for, hvem der kan registreres og stille forslag. Typisk skal man have adresse i kommunen og være over en vis alder. Man skal også opgive adresse og mobilnummer, så man kan modtage SMS’er. Man kan også stille krav om CPR nummer, hvis det ønskes. Kommunen beslutter også, hvor mange stemmer der skal til, før et forslag bliver taget op til teknisk behandling i kommunen.

Byen Madrid er en af de drivende kræfter bag Open Source gruppen Consul (www.consulproject.org) og bruger Consul i fuld udrulning til at engagere og gå i dialog med deres borgere på https://decide.madrid.es/.

Herunder er en video som er udarbejdet af City of Madrid. Videoen viser både, hvor stor vægt byen lægger på at inddrage deres borgere i planlægning og udførelse af infrastrukturprojekter, men også hvordan de arbejder med dialog og afstemning på Consul platformen. Videoen har engelske undertekster.

© City of Madrid

Læs mere om Consul på: www.consulproject.org