Display af informationer

Oplysninger om mødet, der vises på skærme på rådhuset og hjemme hos borgeren, giver overblik og indlevelse. Med displayenheder på strategiske steder – i salen, hos politikerne, hos tilhørerne og hos seerne – er alle deltagerne på samme side og kan følge med i diskussioner og beslutninger på mødet.

Visning af oplysninger i salen

Under mødets afvikling vises løbende oplysninger af relevans for både mødedeltagere og tilskuere. Oplysningerne vises automatisk i takt med, at mødet skrider frem, og man kan derfor altid holde sig orienteret om, hvad der sker i mødet.

På displayskærme i mødesalen, på tilhørerpladser eller ude i rådhuset vises oplysninger om mødet. De delegerede kan se, hvem der har meldt sig ind til mødet og løbende følge hvilket dagsordenpunkt, der behandles. I takt med at talerne melder sig ind i talerrække, vises navne og evt. portrætbilleder på skærmen, så man kan følge udviklingen i talerrækken. Aktuelle talere vises også.

Hvis der vises slides under mødet, vises disse også på skærmene. Ved afstemninger vises hvad der stemmes om og motivationen. Når afstemningen er slut, vises resultatet som grafik eller som liste over, hvem der har stemt.

Skærme i salen og styring af indhold

I mødesalen kan installeres skærme for de delegerede og for tilhørerne.

Skærme i salen bør være mindst af størrelse 42″, men kan være mindre for tilhørerne. En eksisterende projektor kan evt. benyttes, men ventilatorstøjen kan føles generende. De delegerede kan også have deres skærme indbygget i mikrofonpultene (ved multimediesystemer).

Skærmene kan også vise indhold, der castes direkte fra de delegeredes egne tablets, f.eks. via Chromecast eller AppleTV.

Følgende indhold vil normalt kunne vises på skærmene:

  1. Taler og talerrække
  2. Møde og dagsordenspunkt
  3. Afstemningsresultater fra konferencesystemet)
  4. Computer output (fx. dagsorden, bilag, PowerPoint) fra mødelederen eller en embedsmand
  5. Computer output (trådløst) fra medlemmernes egne tablets eller pc’er
  6. Video fra DVD player
  7. Streamet eller broadcast (Boxer) TV

Indholdet på skærmene følger automatisk mødet og kan konfigureres individuelt. Fx kan PowerPoints og afstemningsresultater vises på alle skærme, mens talerrækken kun vises på de delegeredes skærme. Fordelingen vil blive konfigureret efter aftale med kommune, men kan ændres under mødet.

Indhold der vises i webcasting fra mødet

På nær videobilleder, kan alt indhold, der vises i salen, også vises som slides i webcasting og dermed ses af borgerne.

Billedet fanges automatisk af en såkaldt “framegrabber” og sendes ud til seerne synkroniseret med mødets fremskriden. Det er også muligt at uploade en præsentation inden mødet. In-JeT vil styre forløbet, så disse slides vises i løbet af mødet.