Borgerinddragelse og samskabelse

Integration

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • SlideShare
 • Statistik
 • Analyse

Integration med sociale medier understøtter diskussionen af de politiske emner

Public-i streaming giver mulighed for, at borgerne kan føre en diskussion om de politiske emner på de sociale medier. Også politikerne kan bruge mulighederne i deres politiske arbejde.

 • Med Facebooks og YouTubes streaming funktion kan webcasts streames live på kommunens Facebook og/eller YouTube side. Det er muligt at arkivere webcasten, men man skal overveje, om det er i overensstemmelse med kommunens fortolkning af persondataforordningen.
 • Et ”dele ikon” ved det aktuelle talernavn i playeren tillader seeren at dele siden på Facebook fra netop dette punkt på mødet. Politikere kan bruge dette til at illustrere deres politiske holdninger på deres egne sider.
 • Kommunens Twitter-konto kan bruges til automatisk at sende tweets ud til borgerne om kommende møder.
 • Seerne kan videresende links og kommentarer via deres egen Twitter konto og fortsætte diskussionen der.
 • Hele playeren kan også indlejres på kommunens eller politikernes hjemmesider. Den indlejrede webcast ses med både dagsordenpunkter og talernavne.
 • Præsentationer, der vises i salen, kan automatisk overføres til SlideShare.

Som en del af vores full-service løsning giver vi hjælp til analyse af oplysningerne, så kommunen kan målrette kommunikationen med borgerne om demokrati og inklusion samt generelt om brugen af sociale medier. Vores statistikmodul giver oplysninger om seernes brug af Connect funktioner og deres involvering af sociale medier.

Klik på billedet for at se fuld størrelse; eller brug luppen.
Fra Brøndby Kommune
Deling: Fra Brøndby Kommune
Facebook: Fra Odder Kommune
Facebook: Fra Odder Kommune
Interaktion statistik
Læs mere om produkter til sociale medier nedenfor
Klik på billedet for at se fuld størrelse; eller brug luppen.
Feedback: Fra SYJS
Feedback: Fra South Yorkshire Council
Spørgeskema: Brøndby Kommune
Spørgeskemaundersøgelse - Brøndby Kommune
Disqus blog eksempel
© Disqus blog eksempel
Læs mere om produkter til borgerdialog nedenfor

Giv ordet til borgerne i forbindelse med de politiske sager

Når borgerne følger de politiske debatter, opstår behovet for at engagere sig og bidrage til de politiske standpunkter, både når det drejer sig om kommunens generelle politiske holdninger, og (måske især) når det gælder specifikke politiske beslutninger om hotte emner som lokalplaner og skolelukninger.

Feedback

Public-i Connect har flere værktøjer, der egner sig til at føre dialog med borgerne og give dem mulighed for at udtrykke sig direkte til kommunen.

Til enhver webcast kan man tilknytte feedback-muligheder, som man kan bruge til at lade borgerne komme til orde på en kontrolleret måde:

 • Et feedback modul giver mulighed for at sende beskeder til kommunen eller politikerne med mail under mødet. Denne funktion er især praktisk ved transmission fra borgermøder;
 • Vejledende afstemninger (vox pops) kan tilføjes med et simpelt spørgsmål og ja/nej stemmemulighed. Hver seer kan kun stemme én gang ved hver afstemning;
Spørgeskemaundersøgelser

I Connect playeren kan Kommunen tilføje et spørgeskema til en webcast, og på den måde indgå i en dialog med borgerne om specifikke sager, som behandles på mødet.

Svarene er anonyme og kan bagefter analyseres i f.eks. Excel ved at downloade svarerene som CSV-filer. Både de enkelte svar samt en statistik pr. svar kan umiddelbart læses i CMS systemet.

Vi kan også levere mere omfattende spørgeskemaundersøgelser via SurveyMonkey. Spørgeskemaerne kan distribueres via kommunens hjemmeside eller via links og apps. Sammen med kommunen analyserer vi resultaterne og udarbejder en afsluttende rapport.

Live blog

Hvis man ønsker dialogen i selve playeren, er det muligt at integrere live blogs med indlejrede foto og video materiale med værktøjet Disqus.

En moderator kan verificere de indkomne indlæg for at fjerne spam og ulovlige indlæg.

Disqus fremtræder som et separat faneblad i Public-i playeren, hvor seerne kan kommentere de konkrete diskussioner live og kommentere på hinandens kommentarer.

Interaktion

 • Feedback
 • Afstemning

 • Spørgeskema

 • Live blog

Dialog

 • Interaktiv præsentation
 • Samskabelse

 • Borgerbudget

Samskabelse gennem interaktive løsninger og borgerbudget

Vi tilbyder flere løsninger, der giver kommunen lejlighed til at skabe platforme for dialog med borgerne om vigtige sager i kommunen.

Interaktive præsentationer

Med XpressU platformen kan man sammensætte skræddersyede præsentationer der indeholder video, powerpoints, billeder og spørgsmål. XPressU er en cloud-baseret redigeringsplatform, som hjælper kommunen til at kommunikere hurtigere og lettere samt at målrette kommunikationen til forskellige grupper.

Eksempelvis vil kommunen engagere borgerne i en ny lokalplan. En præsentation opbygges med videoklip fra kommunalbestyrelsesmøder fra Public-i Connect webcasting systemet og forskellige videoklip fra området. Desuden indblændes billeder af plantegninger og powerpræsentationer med tekst. Præsentationen ender med nogle spørgsmål til borgerne. Præsentationen opbygges herefter i XpressU med simpel drag-and-drop af elementerne fra et indholdskatalog og udgives direkte fra platformen på kommunens hjemmeside.

Samskabelse og borgerbudgetter

Borgerbudgetter, hvor borgere inddrages i budgetlægningen, breder sig hastigt i vores nabolande, og mange danske kommuner har eksperimenteret med det.

Vi tilbyder en komplet elektronisk Borgerbudget platform baseret på CONSUL platformen, som er den mest omfattende og gennemprøvede platform til rådighed i dag. 70 millioner mennesker i 90 lokalområder i 18 lander arbejder med borgerbudgetter, også kendt som Participatory Budgeting, ved hjælp af CONSUL.

CONSUL er en platform til redigering og publicering af alle faser fra ide-generering til projektbeslutning. Følgende komponenter, som kan bruges enkeltvist eller i kombination efter kommunens behov og ambition, er til rådighed:

 • Debat: Borgerne kan oprette og diskutere emner inden for forskellige områder
 • Forslag: Borgerne kan stille forslag, som andre borgere kan støtte. De bedste forslag udvælges til videre behandling.
 • Borgerbudget: Borgerne kan deltage i diskussion omkring, hvordan dele af kommunens budget skal bruges inden for fastsatte områder.
 • Afstemning: Borgerne kan stemme om de stillede forslag, og kommunen kan forpligtige sig til at gennemføre forslag med den største opbakning.
 • Co-creation: Kommunen kan inddrage borgerne i en åben samarbejdsproces om udformning af procesbeskrivelser og regulativer, hvor borgerne kan kommentere på enkeltheder inden den endelige vedtagelse i kommunen.
Klik på billedet for at se fuld størrelse; eller brug luppen.
XpressU Redigering
© XpressU Redigering
CONSUL forslag
© CONSUL Forslag
CONSUL budget
© CONSUL Budget

Læs også:

Læs mere om produkter til samskabelse nedenfor

Produkter til borgerdialog og samskabelse

Sociale medier

Public-i Connect er fuldt integreret med sociale medier.

Dialogværktøjer

Public-i Connect har sine egne dialogværktøjer.

Live blogging

Public-i Connect kan integreres med Disqus online blog med moderation.

Videopræsentationer

Lav interaktive video og PowerPoint præsentation i skyen med XpressU

Samskabelse

Consul er den mest brugte platform for samskabelse og medborgerbudget.

Brug In-JeTs platforme til jeres borgerinddragelse

Få en platform for borgerinddragelse med et minimum af ressourcer

Vores full-service ydelse giver kommunen en let adgang til at skabe ekstraordinære værktøjer til borgerinddragelse. Servicepakken for borgerinddragelse indeholder:

 • Forberedelse, opsætning og design af platformen.
 • Løbende vedligeholdelse og kvalitetstjek af indhold og form.
 • Mulighed for løbende moderering af diskussioner og indhold efter præcise retningslinjer fra kommunen.
 • Introduktion til nøglemedarbejdere, borgergrupper, pressen, og andre interessenter.
 • Årlig uddannelse af nye medarbejdere i systemet.

Desuden ydes følgende tekniske supportydelser:

 • Generel teknisk support via telefon, mail, online chat på alle arbejds­dage.
 • For at sikre at platformen til enhver tid er funktionsduelig, gennemføres et halvårligt dialogmøde med kommunen.

Det hjælper vi med

 • Design
 • Installation og drift

 • Moderation
 • Uddannelse
 • Teknisk support