Dialog med borgerne med Public-i Connect dialogværktøjer

Public-i har flere værktøjer, der egner sig til at føre dialog med borgerne og give dem mulighed for at udtrykke sig direkte til kommunen eller i fuld offentlighed.

Til enhver webcast kan man tilknytte feedback-muligheder.

  • Et feedback modul giver mulighed for at sende beskeder til kommunen eller politikerne med mail under mødet. Denne funktion er især praktisk ved transmission fra borgermøder;
  • Vejledende afstemninger (vox pops) kan tilføjes med et simpelt spørgsmål og ja/nej stemmemulighed. Hver seer kan kun stemme én gang ved hver afstemning;

Et mere detaljeret spørgeskema kan tilknyttes arkivet, hvor borgeren opfordres til at tilkendegive sin mening om flere forskellige emner.

Feedback

Borgerne kan udfylde en formular under en webcast fra mødet og kommentere eller stille spørgsmål til kommunen og politikerne. Beskeden sendes via email til en af kommunens konti, hvor den kan behandles af administrationen.

Ved f.eks. live streaming fra borgermøder kan borgerne stille spørgsmål eller sende kommentarer via feedback formularen og spørgsmålet kan læses op og besvares under mødet.

Fra Thisted: Feedback
Fra Thisted Kommune: Feedbackformular
Fra Thisted Kommune: Vejledende afstemning

Vejledende afstemning (Vox-pop)

Hvis kommunen ønsker at måle borgernes holdning til et bestemt spørgsmål, 5an man lægge en vejledende afstemning med et simpelt ja/nej spørgmål på webcasten.

Afstemningen kan desuden indlejres på kommunens egen hjemmeside.

Spørgeskemaundersøgelse

I Connect playeren kan Kommunen tilføje et spørgeskema til en webcast.

Forskellige typer spørgsmål kan stilles:

  • Spørgsmål med kun et svar (f.eks. ja/nej)
  • Spørgsmål med flere valgmuligheder
  • Spørgsmål som kan besvares med en enkelt tekstlinje
  • Spørgsmål hvor borgeren kan skrive kommentarer over flere linjer

Svarene er anonyme og kan bagefter analyseres i f.eks. Excel ved at downloade svarerene som CSV-filer. Både de enkelte svar samt en statistik pr. svar kan umiddelbart læses i CMS systemet.

Spørgeskema: Brøndby Kommune
Fra Brøndby Kommune: Spørgeskemaundersøgelse