Kommunens egen on-line blog formidler borgerdialogen

Der er flere måder at inddrage borgerne digitalt. Borgerpaneler og høringer bruges regelmæssigt, hvor borgerne kan give deres input til aktuelle emner og spørgsmål. De fleste kommuner er nu kommet ind på de sociale medier for få input fra borgerne til konkrete spørgsmål.

En af de bedste (og sikreste) måder er dog at lade borgerne komme til orde på kommunens egen blog. Hvis man ønsker denne dialog, kan bloggen indlejres i selve Connect playeren, så det er muligt at have live blogs, mens de politiske møder kører.

Disqus er et af de mest anvendte blogging værktøjer til indlejring på egne hjemmesider, f.eks. WordPress, Joomla, Drupal og kan nu integreres 100% med Connect Player.

Disqus fremtræder som et separat faneblad i playeren, hvor seerne kan kommentere de konkrete diskussioner og kommentere på hinandens kommentarer. En moderator kan verificere de indkomne kommentarer inden de offentliggøres.

Disqus indeholder:

 • Kommentering
 • Live diskussioner
 • Indlejring af foto og video filer
 • Spam filtrering
 • Værktøjer til moderering
 • Analyseværktøjer

Kommentarer i realtid

Diskussionen på Disqus finder sted i realtid. Kommentarer, der postes, kan øjeblikkeligt ses af andre (med forbehold for moderering) så diskussionen føles nærværende; især når den sker samtidig med, at det politiske møde finder sted.

Disqus indeholder alle de kendte, sjove interaktioner, som gør debatten levende: upvotes, downvotes, likes mm. Og diskussionen vises i tråde, så det er let at følge med og bidrage.

Disqus blog eksempel
Disqus© blog eksempel

Moderation

En åben blog kan blive boomerang for kommunens aktiviteter med borgerindragelse. Derfor vil mange foretrække at have en modereret blog, hvor de åbenlyse “trolls” indlæg sorteres fra. Hvis kommunen ønsker det, kan Disqus bloggen modereres, enten af en medarbejder fra kommunen eller af In-JeT under en full-service aftale.

Moderatorens opgave er at sætte tonen under diskussioner, forstærke tilhørsforholdet mellem kommunen og bloggerne og, om nødvendigt, bringe opfordringer til bloggerne om at give deres mening tilkende. Samtidig skal moderatoren dog være neutral i forhold til de meninger, der kommer frem på bloggen. 

Moderatorens rolle er derfor  ikke triviel og en god portion samfundsviden og krystalklare instruktioner fra kommunen er en forudsætning for success.

Moderatoren kan i Disqus:

 • Gennemgå og godkende markerede indlæg
 • Fjerne ulødige indlæg og diskussioner
 • Redigere diskussioner
 • Markere indlæg og diskussioner som spam
 • Sende opfordringer til diskussion
 • Se antallet af markerede indlæg (flagged) for en bruger
 • Se antallet af spamrapporter for en bruger
 • Se renomméet af en brugers indlæg
 • Udelukke brugere, som ikke overholder reglerne

Moderatoren kan IKKE:

 • Redigere i indlæg
 • Se IP-adresse, e-mail-adresse eller andre oplysninger for et indlæg
Disqus moderator panel
Disqus© moderator panel
Disqus

Læs mere om Discus på: www.disqus.com