Connect Player

Når man ser kommunalbestyrelsens møder derhjemme, får man som borger forståelse for hvilke sager, der hører under kommunens ansvarsområde, og man stifter bekendtskab med de enkelte politikeres og partiers synspunkter.

Møderne bliver vist i en browserbaseret Connect Player, som er udviklet i samarbejde med en række europæiske kommuner.

Connect playeren giver seerne markedets mest omfattende kontekst af møderne, så borgerne får en bedre forståelse. Hvis seerne kun ser video fra møder, giver det ingen mening. De skal som minimum vide hvem der taler, og hvad der tales om. Desuden skal de have adgang til dagsorden og det fremlagte materiale, se slides som vises under mødet samt links til yderligere oplysninger som samlet giver den fulde forståelse af sagens karakter.

Connect playeren giver kommunen mulighed for at inkludere følgende relevant indhold med webcasten:

 • Dagsorden
 • Talernavn
 • Talerprofil
 • Google map med indsatte lokationer for de relevante dagsordenspunkter
 • Links til yderligere oplysninger
 • Dokumenter
 • Slides, som indekseres til at følge webcasten
 • Feedback i form af emails, vox pops, og spørgeskemaer
 • Undertekster

Webcast med tidslinje

Connect Player viser en detaljeret tidslinje med:

 • Dagsordenspunkter
 • Talere
 • Slides
 • Dokumenter vedrørende dagsordenspunkter

Videobilledet kan også vises i fuld skærm.

 

Nedenfor vises to eksempler fra henholdsvis Odder og Thisted Kommune. Tidslinjen vises til højre i billedet. Under både live og arkiverede webcasts markeres dagsordenspunktet der aktuelt behandles. I de arkiverede webcasts kan man springe frem og tilbage i mødet ved at klikke på “Se” ud for enten dagsordenspunktet eller taleren.

Webcast med kontekst

Connect Player viser kontekstinformation i hvert sit faneblad. Følgende faneblade kan vises afhængigt af det planlagte indhold:

 • Webcast (vises altid)
 • Kort (Google Map med mulighed for at se satellitfoto og streetview)
 • Bilag og links (f.eks. bilag til dagsordenspunkter eller links til kommunens elektroniske dokument system)
 • Talere (med billede og talerprofil)
 • Slides (vises i galleri eller synkroniseret med webcasten)
 • Feedback (email, vox pop eller spørgeskema)
 • Disqus (live blog)

Nedenfor vises nogle eksempler på den kontekst der kan leveres med Connect Player.

Talerprofiler
Talerprofiler viser taleren og dennes partitilhørsforhold, tillidsposter og evt. talerens korte beskrivelse af sig selv. (Odder Kommune)

Geolokation: Fra Brøndby Kommune

Geografisk placering
Geografisk placering på et dagsordenpunkt vises på Google maps i et seperat faneblad. Her kan man bruge satellitbillede og street view til at betragte lokaliteten, mens diskussionen kører videre i venstre side af plaeren. (Brøndby Kommune)

Fra Odder: Slides

PowerPoint
PowerPoint præsentationer, der vises i mødesalen, vises sykront sammen med webcasten.  Klikker man på en slide, vises det i stor størrelse. En anden fane viser hele galleriet. (Odder Kommune)

Fra Thisted: Feedback

Feeedback
Til en webcast kan man tilknytte feedback-muligheder, som man kan bruge til at lade borgerne komme til orde på en kontrolleret måde. Man kan også tilknytte vejledende afstemninger eller et spørgeskema. (Thisted Kommune)

Let adgang til Connect Player på forskellige måder

Borgeren vælger normalt en webcast fra webcast arkivet. Her kan både vælges live og arkiverede webcast. Connect Player vises herefter i et fuldt browservindue hvor seeren kan navigere rundt i de forskellige kontekstelementer uden at forlade selve streamingen. I arkivet kan der søges på emner som enten relaterer sig til et møde, til et dagsordenspunkt eller til en taler. En Tag Cloud viser de vigtigste emner eller man kan bruge den indbyggede søgefunktion.

Connect Player kan også indlejres på kommunens hjemmeside. En indlejringskode bruges til at indlejre webcasten fra begyndelsen af mødet eller fra et givet dagsordenspunkt eller en given taler. Når først seeren er inde, kan man spole frem og tilbage i hele webcasten. Start fra et bestem dagsordenspunkt bruges, hvis kommunen vil vise en bestemt sag blive behandlet. Start fra en bestemt taler kan bruges, f.eks. når en politiker vil fremhæve sine egne synspunkter fremsat på et møde. Indlejringskoden kan nemt placeres hvorsomhelst på kommunens hjemmeside; eller på en politikers eller partis hjemmeside, som vist på eksemplet til højre.

Her ses en indlejret webcast fra Thisteds Kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2020 punkt 18.

Det samme møde vist i den fulde Connect Player kan ses med linket her: https://thisted.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/467109/start_time/391000?force_language_code=da_DK

Udsendelsen, dagsordenspunktet og talerinfo kan også deles på de sociale medier eller med e-mail. På denne måde deles et link til det nøjagtige starttidspunkt i webcasten. Dette kan f.eks. bruges til at skabe debat om en sag eller en beslutning eller et synspunkt fremsat på et møde.

Hele mødet kan også streames live på kommunens Facebook side. Kommunen kan hente en streamingkode, når webcasten er klar til at køre, og bruge den til at streame live på Facebook siden. Af hensyn til persondataforordningen bør man dog ikke benytte arkivfaciliteten i Facebook men nøjes med at streame live.

Endelig kan kommunen tillade download af hele webcasten fra mødet, men også her skal man overveje persondataforordningen.

Connect Player er #1, når det kommer til tilgængelighed

Meningen med webcasting er, at beslutningerne når ud til borgerne. Hvis ikke borgerne kan se eller høre webcasten, eller ikke ved, hvornår den udsendes, er alle bestræbelser spildte.

Tilgængelig på alle platforme: Public-i løsningen er bygget som et ’responsivt webdesign’, hvilket betyder, at webcasts automatisk bliver tilpasset den platform, de tilgås fra, så brugeroplevelsen forbliver den samme. Møderne kan derfor ses på alle stationære og mobile platforme, herunder iOS, Android Windows Phone, alle Windows platforme og OS X. Playeren understøttes 100 % af de mest brugte browsere (IE, Chrome, Firefox og Safari).

Tilgængelig for alle internetforbindelser: Video kodes i H.264 format, når den streames, som automatisk adapterer videoen til HD 720p eller 480p format, afhængig af kvaliteten (båndbredden) af seerens internetforbindelse. En båndbredde på 1 Mbit/sec er tilstrækkelig for at se kommunens webcasting.

Tilgængelig for synshæmmede: Playeren er desuden designet til at levere den højst mulige tilgængelighed og overholder W3C konsortiets standard WCAG v2 cat. AA for tilgængelighed. Public-i overholder også de danske krav om brug af metadata for offentlig information i henhold til Dublin Core Metadata Initiative.

Tilgængelig for hørehæmmede: Webcasts kan forsynes med automatisk genererede undertekster. Underteksterne genereres i realtid, og er tilstrækkelig gode til, at de fleste møder kan forstås uden vanskeligheder.

Tilgængelig for de glemsomme: Borgerne kan abonnere på advis, når webcast udsendes. Et advis sendes med e-mail 24 timer før den planlagte webcast, 1 time før, når webcasten starter live, og når den er klar til at blive set i arkivet.

Tilgængelig for de travle: Kommunen kan automatisk advisere webcast via kommunens Twitterkonto, så borgerne ikke selv behøver sætte sig ind i, hvornår den næste webcast kommer.