Artikler

Demokratiets processer og borgerinddragelse

eDemokrati – realiser potentialet

Dialogværktøjer og sociale medier

Den demokratiske proces kan deles op i fire fundamentale elementer: information, involvering, bidrag og beslutning. For at man kan udøve sine demokratiske rettigheder, skal hele processen være tilgængelig på det sted og den tid, man har mulighed for at deltage. Ligesom netbank og andre selvbetjeningsløsninger.

Kommunerne er enige om, at det er vigtigt at udvikle demokratiet og engagere borgerne, og de er i fuld gang med at udnytte it-teknologi til at understøtte den proces. At bruge internettets mange muligheder til at udvikle demokratiet er et spørgsmål om vilje men også et spørgsmål om nødvendighed.

Public-i’s streaming løsning indeholder en række muligheder for at gå i dialog med borgerne. Værktøjerne, herunder et live dialogforum, skal være med til at samle folk om de politiske beslutninger, fremhæve vigtige emner og debattere. De sociale medier er et centralt strategisk element i borgerinddragelsen.