Webcasting med Public-i Connect

Borgerens oplevelse

 • Overskuelighed
 • Dagsordenpunkter
 • Talernavne og -profiler
 • Direkte links til emner
 • Deling med andre
 • Tilgængelighed
 • Søgbarhed

Webcasting fra de politiske møder øger borgernes engagement

Når man ser kommunalbestyrelsens møder derhjemme, får man som borger forståelse for hvilke sager, der hører under kommunens ansvarsområde, og man stifter bekendtskab med de enkelte politikeres og partiers synspunkter.

Dog er mængden af information og måden hvorpå den præsenteres afgørende for, om man får det rigtige udbytte af at følge med i mødet på nettet. Det er ikke nok at vise lyd og billede. Sammenhængen skal med.

Med Public-i’s Connect produkt får man en skræddersyet løsning til borgernes og kommunens behov.

Browserbaseret player

Møderne bliver vist i en browserbaseret player. Både det aktuelle dagsordenpunkt, talerens navn og parti vises med webcasten, så man altid er klar over, hvem der taler, og hvad de taler om. For hver taler kan man klikke sig ind på en talerprofiler, som viser yderligere oplysninger om taleren, herunder billede, parti, kontakt­oplysninger og hvilke udvalgsposter, politikeren varetager.

Til højre for webcasten vises en tidslinje med den aktuelle dagsorden og talernavne. Fremdriften i mødet er indikeret, så man med et enkelt blik kan se, hvor langt man er kommet.

I on-demand udgaven kan seeren klikke sig direkte ind på et interessant emne eller en bestemt taler. Et ”dele ikon” tillader seeren at dele webcasten via e-mail eller sociale medier.

Public-i Connect er bygget som “responsivt webdesign”, hvilket betyder, at webcasts automatisk bliver tilpasset den platform, de ses på, så brugeroplevelsen forbliver den samme. Møderne kan derfor ses på alle stationære og mobile platforme.

Optagelser sker med Public-i Webcaster, som er designet til at give seerne en behagelig og professionel oplevelse. Mødet optages med robotkameraer i HD-opløsning. Skift mellem kameraer styres fra mikrofonsystemet og Public-i Webcaster vælger selv det kamera, der er bedst i den givne situation. Skift mellem kameraer sker med fading, som kendes fra professionel TV produktion.

Klik på billedet for at se fuld størrelse; eller brug luppen.
Tidslinje: Fra Odder Kommune
Tidslinje med talere: Fra Odder Kommune
Tidslinje oversigt: Fra Thisted Kommune
Connect på alle platforme
© Kamerafabrikanterme
Læs mere om Connect player nedenfor
Klik på billedet for at se fuld størrelse; eller brug luppen.
Talerprofiler: Fra Odder Kommune
Slides: Fra Thisted Kommune
Slides: Fra Thisted Kommune
Geolokation: Fra Brøndby Kommune
Geolokation: Fra Brøndby Kommune
Læs mere om Connect player nedenfor

Den fulde kontekst gør debatten forståelig og nærværende

Borgene skal kunne fordybe sig i de detaljer, der interesserer dem, mens debatten foregår. Foruden billede og lyd får borgerne med Public-i Connect den fulde kontekst i form af: dagsorden, talernavne med talernes politiske profiler og tillidsposter, PowerPoint og elektroniske bilag, alle de officielle bilag som er fremlagt til mødet, geotags, så borgerne bedre kan følge med i fx diskussioner om lokalplaner og anlægsarbejder og links til relevante sider. De kan også bidrage til debatten, give feedback og bringe emnet videre til diskussion ved deling på de sociale medier.

PowerPoint præsentationer der vises i mødesalen, talerrækker, eller afstemningsresultater, vises sammen med webcasten i tidslinjen. Både i live og on-demand webcasts vises de synkront med webcasten i sin egen fane, så man ser dem skifte på samme tid som i mødesalen.

Er der koblet en geografisk placering på et dagsordenpunkt, vises det også i tidslinjen. Klikker man på linket, kan man se placeringen på Google og evt. bruge satellit billede og street view til at betragte lokaliteten, mens diskussionen pågår i mødesalen.

Desuden kan man have et faneblad med links til fx sagsfremstillinger på kommunens hjemmeside og andre dokumenter og links vedrørende emner, der behandles på mødet.

Public-i systemet indeholder desuden en række funktioner til automatisk annoncering af tidligere og fremtidige webcasts direkte på kommunes hjemmeside, lokalaviser og på sociale medier som Twitter og Facebook.

Fuld kontekst

 • Dagsordenpunkter
 • Talerprofiler
 • PowerPoint slides
 • Afstemningsresultater
 • Geolokation
 • Deling og advisering

Kommunens vinkel

 • Søgbart arkiv
 • CMS system
 • Statistik modul
 • Undertekster
 • Valgfri hosting længde
 • GDPR compliant

Design playerens udseende og indhold og vælg selv længden på hosting

Alle offentligt tilgængelige webcasts fremgår i et arkiv, der automatisk opdateres med alle nuværende og fremtidige udsendelser. På forsiden af arkivet vises de seneste og de kommende webcasts.

Webcastarkivet vises kronologisk med kort beskrivelse af mødets karakter. En “tag cloud” hjælper med at filtrere på de mest repræsenterede emner.

Alle funktioner og tekster i player og arkiv styres fra et centralt Content Management System (CMS). Her kan kommunen sætte sit eget, personlige præg på playerens udseende og funktionalitet. Tilpasninger foretages som en del af vores full-service koncept, men kommunen kan til enhver tid tilgå og bruge CMS.

Alle webcasts kan forsynes med automatisk genererede undertekster. Der kan også foretages transskribering af hele mødet; enten automatisk eller med hjælp fra certificerede translatører.

I CMS systemet findes der også et statistikmodul, som er specielt udviklet af Public-i til kommuners behov. Statistikmodulet kan vise antallet af live og on-demand seere; hvor mange der har været på i løbet af mødet; deres interaktioner; hvor mange gange og hvor indholdet har været delt og andre interessante ting.

Klik på billedet for at se fuld størrelse; eller brug luppen.
Webcastarkiv: Fra Odder Kommune
Webcastarkiv: Fra Odder Kommune
CMS basics: Fra Brøndby Kommune
Statistikmodul
Statistikmodul
Læs mere om Public-i CMS nedenfor

Produkter til webcasting

Connect Player

Connect playeren giver seerne den fulde kontekst af møderne for bedre forståelse af de demokratriske processer.

Public-i CMS

Connect playerens udseende og indhold samt kontrol med alle webcasts styres fra et Content Management System.

Prøv In-JeT’s full-service, remote webcasting løsning

Vores full-service streaming løsning sikrer en høj kvalitet uden ekstra indsats fra kommunen

Vores full-service ydelse sikrer at vores kvalitet lever 100 % op til kundernes forventninger. Servicepakken for streaming indholder:

 • Forberedelse i CMS af hvert møde med dagsorden, PowerPoint slides, eventuelle ændringer i mødeopsætning fra gang til gang;
 • Skræddersyet webcastarkiv og player efter kommunens ønsker;
 • Undertekster og transkribering af webcasts;
 • Fjernafvikling af optagelse og live streaming support under selve møderne om aftenen;
 • Rapportering fra mødet og statistik;
 • Gennemførelse af ekstra møder som fx borgermøder;
 • Introduktion til borgmester, kommunalbestyrelse/byråd samt nøglemedarbejdere om værdien af webcasting;
 • Årlige dialogmøder om effekten af webcasting;
 • Databehandleraftale i henhold til persondataregulativet.

Desuden ydes følgende tekniske supportydelser:

 • Hvis kritisk udstyr fejler, vil det blive forsøgt udbedret akut indenfor 6 timer med brug af fjernbetjening;
 • Hvis ikke-kritisk udstyr fejler, vil det blive udbedret eller udskiftet (hvis det er inden for garantiperioden) med nyt udstyr inden for en periode på højst 1 uge;
 • For at sikre at udstyret er funktionsdueligt til enhver tid gennemføres et årligt servicebesøg.

Det hjælper vi med

 • Forberedelse
 • Afvikling
 • Efterbehandling
 • Teknisk support
 • Databehandleraftale