In-JeT ApS leverer full-service løsninger til mødeafvikling, avanceret webcasting baseret på Public-i medieplatform samt et stort udvalg i digitale værktøjer til borgerinddragelse.

Elektronisk mødeafvikling

Elektronisk mødeafvikling

Elektronisk mødeafvikling letter arbejdet med forberedelse og afvikling af byrådsmøder og kommunalbestyrelsesmøder. Public-i løsninger omfatter styring af dagsorden og talerrække, elektronisk afstemning, visning af resultater på skærme i og udenfor mødesalen, live streaming til borgerne og automatisk genereret møderapport.

Se løsningerne

Live/on-demand webcasting

Webcasting

Streaming af kommunalbestyrelsens og byrådets møder skaber øget forståelse for det lokalpolitiske arbejde og danner grundlaget for et større engagement hos borgerne. Public-i løsninger omfatter automatisk webcasting af møder, visning af dagsordenspunkter og talerprofiler, slides, bilag, links og geomapping af relevante dagsordenemner.

Se løsningerne

Digital borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Start samspillet med borgerne med vores digitale værktøjer. Foruden streaming integreret med sociale medier, blogs og spørgeskemaer, omfatter Public-i løsningerne mulighed for præsentation af emner og interaktive præsentationer. Ultimativt, kan kommunen indhente forslag fra borgerne og inddrage dem i budgetlægningen.

Se løsningerne

Digitalisering af demokratiet

Demokratiets processer og borgerinddragelse

Den demokratiske proces kan deles op i fire fundamentale elementer: information, involvering, bidrag og beslutning. For at man kan udøve sine demokratiske rettigheder, skal hele processen være tilgængelig på det sted og den tid, man har mulighed for at deltage. Ligesom netbank og andre selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

eDemokrati – realiser potentialet

Kommunerne er enige om, at det er vigtigt at udvikle demokratiet og engagere borgerne, og de er i fuld gang med at udnytte it-teknologi til at understøtte den proces. At bruge internettets mange muligheder til at udvikle demokratiet er et spørgsmål om vilje men også et spørgsmål om nødvendighed.

Læs mere

Dialogværktøjer og sociale medier

Public-i’s streaming løsning indeholder en række muligheder for at gå i dialog med borgerne. Værktøjerne, herunder et live dialogforum, skal være med til at samle folk om de politiske beslutninger, fremhæve vigtige emner og debattere. De sociale medier er et centralt strategisk element i borgerinddragelsen.

Læs mere

Nyheder og events

Fremtidige webcasts

Brøndby Kommune

Arkivede webcasts

Eksempler på webcasts

  • Brøndby
  • Thisted

Mødet omhandler bl.a. partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby… [...]

Mødet omhandler bl.a. budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli… [...]

Mødet omhandler bl.a. godkendelse af udbud for ladestandere, opsamling af… [...]

Nyheder fra In-JeT og Public-i