Loading...
Home2018-09-18T20:26:29+00:00

In-JeT ApS er leverandør af full-service, digitale løsninger til fjernstyret afvikling af møder og med avanceret live og on-demand webcasting baseret på Public-i medieplatform

Elektronisk mødeafvikling

Elektronisk mødeafvikling

Elektronisk mødeafvikling letter arbejdet med forberedelse og afvikling af byrådsmøder og kommunalbestyrelsesmøder. Public-i løsninger omfatter styring af dagsorden og talerrække, elektronisk afstemning, visning af resultater på skærme i og udenfor mødesalen, live streaming til borgerne og automatisk genereret møderapport.

Se løsningerne …

Live/on-demand webcasting

Webcasting

Webcasting af kommunalbestyrelsens og byrådets møder skaber øget forståelse og engagement hos borgerne for det lokalpolitiske arbejde. Public-i løsninger omfatter automatisk webcasting af møder, visning af dagsordenspunkter og talerprofiler, slides, bilag, links og geomapping af relevante dagsordensemner.

Se løsningerne …

Digital borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Brugen af sociale medier understøtte dialogen med borgerne og flere og flere kommuner har en egentlig strategi. Public-i løsninger omfatter fuld integration med Twitter of Facebook, håndterer kommunens egen blog med CoveritLive eller Discus, giver mulighed for afstemninger og spørgeskemaer samt understøtter historiefortælling med Storify.

Se løsningerne …

Demokrati og digitalisering – et spørgsmål om vilje

Demokratiets processer – og borgerinddragelse

Den demokratiske proces kan deles op i fire fundamentale elementer: Information, involvering, bidrag og beslutning. For at borgerne kan udøve deres demokratiske rettigheder skal hele procesen være tilgængelig for borgerne på det sted og den tid, de har mulighed for at deltage. Ligesom netbank og andre selvbetjeningsløsninger.

Læs mere …

eDemokrati – et spørgsmål om vilje

Kommunerne enige om, at det er vigtigt at udvikle demokratiet og engagere borgerne, for det er netop i dialogen mellem borger og politiker, at lokalsamfundets identitet, udvikling og fremtid afgøres bedst, og hvor kommunen får sit særpræg. Kommunerne er i fuld gang med at udnytte it-teknologi til at nå borgeren. At bruge internettets mange muligheder til at udvikle demokratiet er et spørgsmål om vilje, men også et spørgsmål om man tør lade være.

Læs mere …

Strategi for sociale medier – gør det rigtigt

Public-i filbyder fire nye dialogværktøjer i sin webcasting løsning, Connect. De nye dialogredskaber, herunder et live diskussionsforum, skal være med til at samle folk om byrådsmøderne og fremhæve vigtige emner på dagsordenen ved at bygge på sociale medier som et centralt strategisk element i borgerinddragelsen. Samtidig lancerer Public-i Connect Social, en overbygning af Connect, som går et skridt videre ved at koble samtalerne til en mere formel politisk proces bl.a. ved at borgerne logger ind via en af deres sociale profiler, før de deltager i debatten.

Læs mere …

Nyheder

Følg os på de sociale medier

GLOBAL CHALLENGE. WORLD CLASS RESPONSE.

OUR PEOPLE, PRACTICE AREAS & PUBLICATIONS

OUR PEOPLE

OUR PRACTICE AREAS

OUR PUBLICATIONS

column1-image1Deborah Brown

column2-image1Tax Litigation

column3-image1Low Oil Prices

column1-image2Allen Lucas

column2-image1Aquisitions

column3-image1Cost of Divorce

column1-image3Muriel Potter

column2-image1Financial Advice

column3-image12015 Tax Laws

column1-image4Ken Douglas

column2-image1International

column3-image1Surveys Matter

column1-image5Loretta Harris

column2-image1Oil and Gas

column3-image1In-House Work

column1-image6Phil Russell

column2-image1Capital Markets

column3-image1Obama Care

Envato Logo

“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”

Nigel Rawlinson • Senior Partner

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY