In-JeT ApS leverer full-service løsninger til mødeafvikling, avanceret webcasting baseret på Public-i medieplatform samt et stort udvalg i digitale værktøjer til borgerinddragelse.

Elektronisk mødeafvikling

Elektronisk mødeafvikling

Elektronisk mødeafvikling letter arbejdet med forberedelse og afvikling af byrådsmøder og kommunalbestyrelsesmøder. Public-i løsninger omfatter styring af dagsorden og talerrække, elektronisk afstemning, visning af resultater på skærme i og udenfor mødesalen, live streaming til borgerne og automatisk genereret møderapport.

Live/on-demand webcasting

Webcasting

Streaming af kommunalbestyrelsens og byrådets møder skaber øget forståelse for det lokalpolitiske arbejde og danner grundlaget for et større engagement hos borgerne. Public-i løsninger omfatter automatisk webcasting af møder, visning af dagsordenspunkter og talerprofiler, slides, bilag, links og geomapping af relevante dagsordenemner.

Digital borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Start samspillet med borgerne med vores digitale værktøjer. Foruden streaming integreret med sociale medier, blogs og spørgeskemaer, omfatter Public-i løsningerne mulighed for præsentation af emner og interaktive præsentationer. Ultimativt, kan kommunen indhente forslag fra borgerne og inddrage dem i budgetlægningen.

Digitalisering af demokratiet

Demokratiets processer og borgerinddragelse

Den demokratiske proces kan deles op i fire fundamentale elementer: information, involvering, bidrag og beslutning. For at man kan udøve sine demokratiske rettigheder, skal hele processen være tilgængelig på det sted og den tid, man har mulighed for at deltage. Ligesom netbank og andre selvbetjeningsløsninger.

eDemokrati – realiser potentialet

Kommunerne er enige om, at det er vigtigt at udvikle demokratiet og engagere borgerne, og de er i fuld gang med at udnytte it-teknologi til at understøtte den proces. At bruge internettets mange muligheder til at udvikle demokratiet er et spørgsmål om vilje men også et spørgsmål om nødvendighed.

Dialogværktøjer og sociale medier

Public-i’s streaming løsning indeholder en række muligheder for at gå i dialog med borgerne. Værktøjerne, herunder et live dialogforum, skal være med til at samle folk om de politiske beslutninger, fremhæve vigtige emner og debattere. De sociale medier er et centralt strategisk element i borgerinddragelsen.

Nyheder og events

Fremtidige webcasts

Brøndby Kommune

  • Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 19. juni 2024, kl. 17

    Du er velkommen til at møde op og følge med, når de lokale politikere mødes for bl.a. at træffe beslutninger vedr. budget, ny lokalplan i Sportsbyen, indsatsen mod socialt bedrageri, renovering af lofter på Brøndby Strand Skole og Dyregården Søholt.

Arkivede webcasts

Eksempler på webcasts

Du er velkommen til at møde op og følge med, [...]

Hvem afløser borgmester Kent Magelund som borgmester, når han i [...]

Følg med når de lokale politikere mødes for bl.a. at [...]