Løsninger

Elektronisk mødeafvikling

Let arbejdet med elektronisk mødeafvikling, der omfatter omfatter styring af dagsorden og talerrække, elektronisk afstemning, visning af resultater på skærme i og udenfor mødesalen, live streaming til borgerne og automatisk genereret møderapport.

Live og on-demand webcasting

Streaming-pakke til politiske møder der skaber øget forståelse og engagement for det lokalpolitiske arbejde. Public-i løsninger omfatter automatisk webcasting af møder, visning af dagsordenspunkter og talerprofiler, slides, bilag, links og geomapping af relevante dagsordenemner.

Digital borgerinddragelse

Værktøjer til at skabe dialog med borgeren omfatter streaming med feedback-modul, integration til sociale medier og blogs;  Præsentation af historier og fokusområder som afsæt til input og dialog samt platform til Borgerforslag, der håndterer hele processen.