Public-i Content Management System

Webcast arkivet og alle funktioner i og design af Connect player styres af fra et centralt Content Management System (CMS). Her kan kommunen sætte sit eget, personlige præg på playerens udseende og funktionalitet. Tilpasninger foretages som en del af vores full-service koncept, men kommunen kan til enhver tid tilgå og bruge CMS.

Arkiv

Alle offentligt tilgængelige webcasts fremgår i et videoarkiv, der automatisk opdateres med alle nuværende og fremtidige udsendelser. På forsiden af arkivet vises de seneste og de kommende webcasts.

Webcastarkivet har metatagging af indholdet, der hjælper både søgemaskiner og brugeren til at navigere rundt og finde de relevante udsendelser. En “tag cloud” hjælper med at filtrere på de mest repræsenterede emner.

Arkivet vises kronologisk med kort beskrivelse af mødets karakter. Ikonerne kan erstattes med små billeder fra webcasten, hvis det ønskes. Listen kan filtreres efter enkelte emner ved at vælge et emne fra tag clouden. Desuden kan der søges på alle tags.

Webcast arkiv: Odder Kommune

Tilpasning af Connect playeren

Alle funktioner og tekster i player og arkiv styres fra et centralt Content Management System (CMS). Her kan kommunen sætte sit eget personlige præg på playerens udseende og funktionalitet. Tilpasninger foretages som en del af vores full-service koncept, men kommunen kan til enhver tid tilgå og bruge CMS.

Webcastarkivet har menupunkter, som kan konfigureres efter kommunens ønsker ved brug af “widgets”. En widget kan for eksempel vise en tag-cloud, en anden widget viser en liste over tilgængelige webcasts, en tredje kan vise en side med hjælp i brugen af Connect player.

I CMS systemet oprettes også alle talerprofiler for politikerne med billede og personlige oplysninger efter ønske.

Connect playerens indhold konfigureres også efter ønske med logo, velkomsttekst, sprog, mm, ligesom integration med Facebook, Disqus og Twitter sker her. Også Google Analytics kan slås til og fra i CMS modulet.

Alle webcasts kan forsynes med automatisk genererede undertekster. Der kan også foretages transskribering af hele mødet; enten automatisk eller med hjælp fra certificerede translatører. Dette styres også fra CMS.

CMS indstillinger: Brøndby Kommune

Statistikmodulet

I CMS systemet findes der også et statistikmodul, som er specielt udviklet af Public-i til kommuners behov. Statistikmodulet kan vise antallet af live og on-demand seere; hvor mange der har været på i løbet af mødet; deres interaktioner; hvor mange gange og hvor indholdet har været delt og andre interessante ting.

Statistikmodulet giver kommunen mulighed for at foretage kvantitativ og kvalitativ analyse af møderne, herunder at se hvor populær en webcast er målt ved hvor mange seere, der ser den live og on-demand, og hvor længe de har fulgt med i webcasten samt hvilke dagsordenpunkter, der har haft mest interesse. Analysen kan bruges til at målrette kommunikationen på kommunens hjemmeside eller Facebook mod de emner, som har tiltrukket det største antal seere.

Statistikmodul
Public-i webcast statistik