Den nye webtilgængelighedslov fordrer, at offentlige myndigheder gør deres websites og mobilapplikationer tilgængelige for så mange som muligt. I forbindelse med streaming fra kommunalbestyrelsesmøder betyder det, at de arkiverede udsendelser skal gøres tilgængelige, så borgere med hørevanskeligheder eller sprogbarrierer har adgang til indholdet.

Transkription og undertekster øger tilgængeligheden

Med Public-i Connect er det muligt både at få en transkription af hele mødet og vise undertekster i playeren. Hele processen foregår automatisk. Transkriptionen kan desuden offentliggøres og er søgbar, dvs. man kan søge efter dagsordenpunkter, talere og nøgleord.

Underteksterne i playeren er baseret på den automatiske transkription (tale-til-tekst software). Ønsker man at kvalitetsikre nøjagtigheden af transkriptionen, fx hvis man ønsker at bruge teksten som dokumentation, eller fordi man vil offentliggøre den, kan man tilvælge en option, hvor man selv kan rette teksten manuelt eller få professionel hjælp til det.

Eksempel på undertekster i Connect-playeren, her på engelsk (source: Stockport Metropolitan Borough Council)