En række kommercielle produkter til afholdelse af virtuelle møder har vundet stor udbredelse her under Covid-19 krisen. Men erfaringerne har også været, at det er vanskeligt at bruge dem til politiske møder til afvikling af en prioritet talerække og til at gennemføre sikre afstemninger. På opfordring fra en række engelske kommuner, har Public-i udviklet en dedikeret telekonference platform til politiske møder. Løsningen er en del af Public-i’s Connect løsninger og markedsføres under navnet Connect Remote.

Connect Remote har samme funktionalitet som andre kommercielle telekonference platforme og understøtter visning af alle deltagere i et gitter, styring af mikrofoner og kameraer, deling af skærmindhold mm. Men har en række funktionaliteter, som specielt er ønskelige ved politiske møder hvor mødeafviklingen oftest skal styres temmelig håndfast af borgmesteren. Der er regler for afvikling af talerække og taletider, håndtering af inhabilitet under visse dagsordenspunkter samt elektroniske afstemninger der kan gennemføres under mødet.

Connect Remote tilbyder alle disse funktionalitet og samtidig kan de virtuelle møder streames (webcastes) live til offentligheden og gemmes i arkivet til senere on-demand visning, så de kommer bredt ud til Kommunens borgere. Visningen for borgerne sker i den kendte Connect player. Connect Remote kan også bruges til at streame fra de kendte platforme som Microsoft Teams, Webex, GoToMeeting og Zoom.

Endelig kan Connect Remote udvides til blandede møder hvor dele af kommunalbestyrelsen eller byrådet sidder fysisk i mødesalen mens resten sidder remote. Med denne Connect Mixed løsning kan blandede møder afvikles med fælles dagsorden og talerække.

Læs mere om Connect Remote her.

Læs mere om Connect Mixed her.