Demokrati på nettet handler om at udforske nye måder at engagere borgerne på, så det lokale fællesskab styrkes.

Redningskrans

Kommunerne er i høj grad blevet digitale, især på forvaltningsdelen, hvor man længe har mobiliseret fælles kræfter til udvikling og effektivisering fx af selvbetjeningsløsninger. Men når det gælder digitalt demokrati er der mere tøven og sporadisk indsats; politik handler nemlig ikke kun om administration, men om mennesker, holdninger og følelser, og det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan og hvor meget der bliver åbnet op for diskussion, og på hvilket tidspunkt i beslutningsprocessen.

Til gengæld er kommunerne enige om, at det er vigtigt at udvikle demokratiet og engagere borgerne, for det er netop i dialogen mellem borger og politiker, at lokalsamfundets identitet, udvikling og fremtid afgøres bedst, og hvor kommunen får sit særpræg.

Realiser potentialet

Med internettet er der åbnet op for en ny interaktion med borgere, der er hurtig, fleksibel og tidssvarende, og som kan understøtte alle demokratiets grundlæggende processer fra information, involvering, bidrag til beslutning.

Public-i’s løsninger er med til at realisere de demokratiske processer på nettet:  Informer borgerne og synliggør beslutningsprocessen gennem webcasting fra politiske møder og involver dem via sociale medier og andre dialogværktøjer.

Det virker

Undersøgelser viser, at digitale inddragelsesformer virker, ikke kun for partisoldater eller tordenskjoldsoldater men for alle borgere i kommunen. I Odder Kommune har kommunen streamet byrådsmøder siden november 2007, og her er seertallet steget markant fra et gennemsnit på fem borgere, der er fysisk tilstede ved hvert byrådsmøde til 30-40 seere, der følger med direkte. Oveni skal lægges de ca. 400 mennesker, der ser det arkiverede byrådsmøde den første måned. Kommunens indbyggertal er på 21.600. Byrådsmøderne har desuden tiltrukket 20 % nye seere, der ikke før har fulgt med i byrådsarbejdet, hverken i aviserne eller på kommunens hjemmeside. På samme måde får kommunens digitale debatforum indlæg fra deltagere, der ikke normalt debatterer i traditionelle fora.