Følg med når de lokale politikere mødes for blandt andet at godkende en ny udbudsplan, handleplaner for Bevæg dig for livet, udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029, igangsætning af kystbeskyttelsesprojekt og orienteres om Fremtidens Brøndby Strand.