Følg med når de lokale politikere mødes for bl.a. at drøfte nyt SFO- og indskolingsområde på Brøndbyvester Skole, fremme af valgdeltagelsen til kommunalvalget og en endelig vedtagelse af temalokalplan 504, for hegn, belægning og beplantning.