De lokale politikere skal blandt andet træffe beslutning om en plan vedrørende mulig boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord, kulturpolitik for Brøndby Kommune samt diskutere tilpasning af busnettet i forbindelse med Nyt Ringnet