Mødet omhandler bl.a.
Lukning af daghjem og ældrecentrenes caféer
Whistleblower politik
Udvidelse af dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg
Forebyggelsesområder i Brøndby Nord og Brøndby Strand