Mødet omhandler bl.a. ændring i SSP-udvalgets sammensætning, budgetopfølgning pr. 30. september 2021, vedtægt for Brøndby Kommunes borgerrådgiver, samarbejde om anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark samt ændret vejadgang til Strandskolevej 138, Sølyst Allé og Styrmandsvej