Den traditionelle petition er meget brugt i bl.a. England, Tyskland og Sverige og er hvad vi på dansk vil kalde en underskriftsindsamling. ePetition er en online version af den traditionelle underskriftsindsamling, som – i og med at den er online – tilbyder ekstra funktioner og derved åbner op for en langt mere dynamisk måde for borgerne at deltage i den demokratiske beslutningsproces.

At stille forslag

Alle kan indsende forslag, kommentarer eller spørgsmål. Initiativtageren til et forslag skal f.eks. oplyse e-mailadresse til kommunen, så kommunen kan henvende sig direkte angående al kommunikation omkring forslaget. Initiativtageren vil dog kunne vælge om kontaktinformation skal være tilgængeligt for alle, således at andre borgere kan henvende sig direkte for nærmere information eller med spørgsmål til forslaget.

Kommunen kan fastsætte rammer for sproget i et forslag og kan således afvise at poste forslag som er krænkende, useriøse eller uanstændige. I sådanne tilfælde kan kommunen via e-mail informere initiativtageren om, hvorfor forslaget er blevet afvist.

Initiativtageren til et forslag bestemmer hvor længe en online underskriftsindsamling skal være aktiv, enten ved at fastsætte en slutdato eller ved at lukke forslaget, når tilstrækkelig mange har skrevet under.

Behandling af forslag

ePetition systemet gør det let og overskueligt for både adminstrationen og andre borgere at få overblik over samtlige aktive forslag. Det er desuden muligt at følge forslagets forløb, ligesom det er muligt at se lukkede forslag.

eForslag

 

Når et forslag lukkes generes en rapport over antallet af underskrifter og samtlige kommentarer for og imod. Rapporten kan danne grundlag for et konkret politisk forslag eller indgå som et vigtigt dokument i den politiske debat og beslutningsproces. eForslag systemet gør det således nemt for kommunen at organisere alle henvendelser og senere formidle resultatet af et konkret forslag. Det kan desuden bruges til at organisere papirversioner af borgernes forslag og underskriftsindsamlinger.

Teknik

ePetition er baseret på en open source software udviklet af Public-i og der opkræves ikke licens for at benytte source koden. Public-i kan tilbyde at designe, udvikle og hoste en komplet ePetition løsning for kommunen.

Læs mereLæs mere om ePetition og se cases og referencer her.