Hvornår og hvordan skal borgerne inddrages i den politiske beslutningsproces?

Figur der bidrager

Et af demokratiets principper er, at alle der påvirkes af en politisk beslutning også skal kunne høres og have indflydelse på beslutningen. En af de store klager er, at der ikke er nok inddragelse i kommunerne, og at beslutningerne allerede er truffet, når borgerne kommer på banen.

Borgerne skal ikke inddrages i alt, men der skal tages stilling til inddragelsen, og her er det efterfølgende ekstra vigtigt, at borgerne ved, hvornår de kan påvirke beslutningerne, og hvornår de ikke kan.

Mange kommuner er begyndt i højere grad at tænke borgerinddragelse ind tidligt i den politiske beslutningsproces. Det sker med ideen om, at det er dialogen med borgeren, der er vigtigst. Den sikrer, at borgernes interesser og holdninger repræsenteres, men også at borgerne bliver oplyst langt tidligere. Samtidig ses borgerne som en uvurderlig ressource i den fremtidige udvikling af kommunen.


CASE: Malmö Initiativet

I efteråret 2008 lancerede Malmö Stad et digitalt forum, hvor borgerne kan komme med forslag og kommentarer om Malmø, stemme for eller imod et forslag eller bare følge debatten. Formålet med platformen er at formindske afstanden mellem vælgere og valgte og give borgerne mulighed for at kunne påvirke den politiske proces direkte og mere end ved valg hver fjerde år.

På det år initiativet har eksisteret, er der kommet mere end 200 forslag, og flere end 2000 borgere har støttet et eller flere af forslagene.

– Lige nu har vi et forslag vedrørende farlig industri i det centrale Malmö, der indtil videre har modtaget 1600 underskrifter, fortæller Grethe Lindhe, projektleder for initiativet i Malmö Stad.

Bidrager til reel indflydelse

En af de store fordele ved forslagskassen er, at den bidrager til reel indflydelse.

Er der politisk interesse for et forslag, tager politikerne det automatisk op. Bliver et forslag ikke taget op, anbefaler kommunen borgerne til at gøre deres forslag til et officielt medborgerforslag. I Sverige er det nemlig muligt for borgerne at fremsætte officielle forslag til kommunalbestyrelsen, og dermed er vejen lagt for en langt mere direkte indflydelse.

– Hvis borgerne gør deres forslag til et officielt medborgerforslag får de en lovbestemt politisk behandling af det. Et medborgerforslag underskrives personligt og kan suppleres med alle de støttende underskrifter, fortæller Grethe Lindhe, der er projektleder på Malmö Initiativet.

Se portalen Malmö Initiativet (åbner i et nyt vindue)
Se mere om ePetition