Mødet omhandler: proces for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand, forslag om opretholdelse af cafeen på Ældrecentret Nygårds Plads og cafeen i Glentemosen, beslutning om lokalplan og kommuneplantillæg 10 for et område ved Dyringparken, samt beslutning om overordnet handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne.