Mødet omhandler bl.a. resultatet af det afholdte seniorrådsvalg, beslutning om at Køge Bugt bliver udpeget til Marin Naturnationalpark, samt løsningsmodeller ift. kapacitet på dagtilbudsområdet.