Mødet omhandler bl.a.
Etablering af borgerrådgiverfunktion
Udkast til Brøndby Kommunes Ressource- og affaldsplan 2022-2033 sendes i høring
Påbud til grundejere i Kirkebjerg om separering af kloakken
Brøndby Kommunes delmål for reduktion af CO2-udledning
Lokalplan 256 Tranehaven, offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 7
Karakteren af Kirkebjerg Ankomstplads – fra befæstet til begrønnet plads
Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole
Tidsbestilling i Borgerservice