Mødet omhandler bl.a.
Afregningsmodel for indefrosne feriepenge
Influenzavaccination til alle ansatte
Etablering af whistleblower ordning
Klimaplan for regn og hav 2021, stormflodsdelen
Visionsplan for Køge Bugt Strandpark
Kommune- og lokalplaner
2. behandling af budgetforslag 2022-2025