Mødet omhandler bl.a.
Kommunes forhold til Nemlig.com/Intervare
Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede dagsordenspunkter fra stående udvalg og Økonomiudvalget
Projektforslag for opgradering af buslinje 500S
Covid-19-situationens betydning for Movias økonomi
Vejnavne til nye privatveje i Kirkebjerg
Dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg
Puljen til uddannelsesløft