Mødet omhandler bl.a.
Orientering om nyt medlem af Kommunalbestyrelsen fra 1. oktober 2021
Kommunalvalg 2021
Inddragende proces med virksomheder om erhvervspolitik
Justering af udlejningsaftaler
Letbane
Kommune- og lokalplaner
Fremtidens Brøndby Strand