Mødet omhandler bl.a.
Glentemosen
Digital post til borgere
Kommunal repræsentation i boligforeninger
Kirkebjerg
Miljø og forsyning
Fremtidens Brøndby Strand
Taskforce på børnehandicapområdet