Alle engelske og walisiske kommuner skal fremover levere en digital løsning, hvor borgerne kan stille forslag og hente opbakning fra andre. Samtidig er kommunerne forpligtet til at reagere på forslagene.

Lettere adgang til de værktøjer, der er med til at præge den lokalpolitiske debat, større mulighed for at præge beslutningerne og garanteret respons på de forslag, man kommer med.

Det er formålet med en ny lov, The Local Democracy Act, der blev vedtaget af den britiske regering i efteråret 2009. Loven pålægger alle engelske og walisiske kommuner at etablere en digital løsning på kommunens hjemmeside, hvor borgerne kan indsende petitions: Forespørgsler, kritik eller forslag, som kan støttes af andre med underskrifter. Kommunerne har derefter pligt til at behandle forslaget og give et svar, der bl.a. bliver offentliggjort på hjemmesiden.


Borgerne får krav på respons

Det er ikke nyt for briterne at bruge petitions. Det har længe været en britisk tradition og lovbestemt ret at samle underskrifter ind til støtte for et forslag eller en klage, som derefter sendes eller afleveres til de relevante myndigheder. Den engelske premierminister modtager således hvert år hundredvis af petitions, som han har oprettet en særlig hjemmeside for.

Det nye er, at kommunerne får en ”duty to respond”, dvs. borgerne er berettiget til at få et svar på den petition, de adresserer til kommunen. Det har indtil nu været mere eller mindre tilfældigt, om en petition kom videre i det politiske system, og borgerne har ikke altid fået svar tilbage. Derfor skal kommunerne til at formulere procedurer for, hvordan de vil håndtere petitions, så borgeren ved, hvad han eller hun kan forvente.


Danske kommuner kan drage nytte af systemet

I Danmark er der ikke tradition for petitions. Men der er alligevel nogle klare fordele ved systemet, som danske kommuner kan drage nytte af i udviklingen af demokratiet:

  • Forslagene er brugergenerede og selvregulerende. Her er mulighed for at imødekomme de ofte efterspurgte initiativer, der starter hos borgerne, og samtidig få en fornemmelse for, om der er opbakning fra andre borgere eller ej.  Systemet sorterer selv fra: Får et forslag ikke underskrifter nok, falder det.
  • Kommunen faciliterer og følger op på borgernes forslag. Den der stiller forslaget får hjælp til at indsluse det i den mere formelle politiske proces.
  • Større demokratisk værdi. Borgeren får mulighed for at påvirke den politiske proces kontinuerligt og uden for traditionelle valgår.
  • Nytteværdi. Borgerne ved, hvad de kan forvente, og de får et indtryk af, at de bliver taget alvorligt og hørt.

Mere om e-petitions

Der er en håndfuld engelske kommuner, der allerede tilbyder borgerne at indsende e-petitions, herunder:

Kingston upon ThamesTunbridge Wells Borough CouncilBirmingham City Council

Det skotske parlament har et særligt udvalg, der håndterer og gennemgår alle petitions. Borgerne har mulighed for at oprette e-petitions:
http://epetitions.scottish.parliament.uk/

Det britiske parlament planlægger at indføre e-petitions.
http://www.parliament.uk/getinvolved/joinin/petitioning.cfm

Læs om hvordan e-petition systemet virker