Demokratiet har som betingelse, at alle får mulighed for at ytre sig og deltage i debatten. Dialogen mellem borgere og mellem borgere og politikere er for mange kernen i demokratiet

Foran hus

At involvere borgerne kan være et bevidst træk fra kommunen for at få og strukturere ideer eller for at evaluere projekter, men diskussion kan også opstå hos borgere, der reagerer på en sag. Hovedsagen er, at debatten er tilgængelig, så demokratiet føles åbent.

Nye muligheder for at involvere borgerne

Internettet giver helt nye muligheder for demokratisk involvering: Deltagelse er ikke bundet af tid eller sted, hvilket gør, at flere får mulighed for at være med og føle sig engageret. Der er adgang for alle til diskussionen, på tværs af sociale og økonomiske skel, og man kan let, hurtigt og billigt hente information, kommunikere og debattere uden at være hindret af begrænset spalteplads.

Nogle borgere deltager allerede aktivt i debatten fx i digitale debatfora eller på kommunens Facebook, mens andre skal opfordres til at deltage fx via digitale borgerpaneler eller spørgeskemaundersøgelser.

Debatfora giver plads til den umiddelbare og uformelle diskussion, hvorimod undersøgelser fordrer refleksion og indgår direkte i det mere formelle beslutningsforløb.

Som en sidegevinst er det billigere at anvende elektronisk kommunikation og dialog end at benytte sig af traditionelle metoder, hvor der udgifter til print og porto, leje af lokaler og forplejning.

Tiltrække nye grupper af borgere

Mange kommuner har fået øjnene op for Internettets potentiale til at tiltrække flere og nye grupper af borgere, især den yngre generation, som befinder sig godt med de nye medier og den hurtige og uformelle kommunikation.

Udfordringen er at fange og kanalisere den mere uformelle og ustrukturerede dialog på nettet ind i en mere formel beslutningsproces.


CASE:  Ask Bristol

Se byrådsmødet på nettv, start en online underskriftsindsamling eller deltag i debatten med tekst, lyd og video.

Der er mange muligheder for at holde sig informeret og deltage i demokratiet i den britiske kommune Bristol City Council, der i 2007 samlede alle værktøjer til demokrati på portalen www.askbristol.com (åbner i et nyt vindue)

Formålet var at skabe et bedre overblik over værktøjerne og gøre det nemmere for borgerne at finde information.

– Vi har udviklet en række it-værktøjer siden 2000, alle med hver deres hjemmeside. Det blev til sidst for meget at skulle markedsføre en ny hjemmeside hver gang, der kom et nyt værktøj, og det virkede mere oplagt at samle dem et sted, fortæller Philip Higgins fra kommunens konsulent team.

Valget faldt på en af de eksisterende sider Ask Bristol, der blev etableret i 2005.

– Ask Bristol var der allerede, og det var et stærkt navn, fortæller Philip Higgins.

Kommunen valgte desuden at holde siden adskilt fra kommunens officielle hjemmeside.

– Kommunen stiller portalen til rådighed med masser af kommunale feeds, men det er meningen, at Ask Bristol skal være et samlingssted for borgerne, hvor man kan mødes og diskutere lokale anliggender uden nødvendigvis at tænke kommune, fortæller Philip Higgings.

Bristol City Council har omkring 400.000 indbyggere, hvoraf 1600 er registrerede brugere af askbristol.com. Bristol City Council benytter tre services fra Public-i.

Læs mere om Webcasting
Læs mere om ePetition