I den demokratiske proces skal der tages beslutninger, og det sker på alle niveauer i den politiske organisation. Nogle beslutninger tages af de få, andre af mange. I et ideelt demokrati er det argumentet med den bredeste opbakning, der vinder

Tre personer ved et bord.I kommunal sammenhæng er det byrådet, der har det sidste ord, når det drejer sig om at godkende og afvise forslag. Byrådsmødet ses af mange som ‘point of no return’, men reelt burde være tale om en begyndelse, for det er vigtigt, at kommunen husker at følge op på denne del af processen.

Der skal informeres om beslutningen, og hvorfor resultatet blev, som det blev. For den borger der har fulgt og måske deltaget i beslutningsprocessen betyder det, at man bliver husket og taget alvorligt, og at anstrengelserne nytter, også selvom debatten ikke munder ud i et konkret politisk forslag eller handling.

Webcasting af byrådsmøder er et eksempel på, hvordan det politiske arbejde kan gøres tilgængeligt for flere på en hurtig, fleksibel og tidssvarende måde, så det bliver nemmere for borgeren at få indblik i beslutningerne og dermed de processer, der er grundlæggende for demokratiet.  Fordelen er bl.a., at man kan følge byrådsmøderne, når det passer en, og formidlingen bliver mere levende, fordi man kan sætte ansigt på beslutningstagerne.

CASE: Odder NetTV

Odder NetTV er Odder Kommunes tv-kanal på nettet, hvorfra borgerne har kunnet følge byrådsmøderne siden november 2007.

Kanalen har høstet stor opbakning. Fra et gennemsnitligt tal på fem tilhørere ved hvert byrådsmøde, er seertallet steget til 40. Der er desuden i snit mellem 400 og 500 borgere, der benytter sig af at se det arkiverede byrådsmøde de efterfølgende uger og måneder, og det er mange besøg i en kommune med 21.700 borgere.

– Jeg tror interessen stiger, fordi folk har mulighed for at klikke sig ind lige nøjagtigt på de sager, som interesserer dem, når de har tid til det. Så kan man kan sidde i sin dagligstue med sin computer og klikke sig ind på en sag fx om en lokalplan i det område, hvor man bor, eller høre hvad det var politikerne sagde om takster i daginstitutionen, forklarer informationschef Roald Kramer.

Bedre indblik og øget interesse

Odder Kommune gennemførte i januar 2009 en undersøgelse om Odder NetTV.

Langt de fleste af dem, der så byrådsmøderne (89 %) svarede, at transmissionerne har givet et bedre indblik i byrådets beslutninger, og over halvdelen synes, Odder NetTV har øget interessen i byrådets arbejde. Desuden viste undersøgelsen, at webcasting har tiltrukket nye målgrupper, idet 20 % ikke tidligere har fulgt med i byrådets arbejde. En anden interessant detalje var, at kun en meget lille del af seerne (7 %) erklærer sig som politisk aktive.

– Den typiske seer er altså ikke partisoldat, fortæller Roald Kramer.

Se mere om Odder NetTV (åbner i et nyt vindue)

Læs mere om Webcasting