Seminaret der finder sted i Bruxelles den 17. marts 2011 har som formål at analysere og diskutere EUs “borgerinitiativ”, som er et redskab til for første gang nogensinde at skabe deltagelsesdemokrati i EU.

”Borgerinitiativet” er en del af Lissabontraktaten og målsætningen om at gøre EU mere åbent og demokratisk. Tanken er at indføre et ”borgerinitiativ”, hvor 1 mio. borgere fra flere EU-lande kan opfordre til, at der fremsættes et lovforslag.

Det er European Citizen Action Service (ECAS) der inviterer til seminaret under titlen “Getting European Citizens’ initiatives started”.

Blandt oplægsholderne finder man danske Jens Nymand Christensen, der er direktør i Kommissionens Generalsekretariat.

Fristen for tilmelding er den 11. marts. Se mere på ECAS’ hjemmeside