Mange kommuner savner i højere grad at kunne gribe og strukturere forslag og meninger fra borgerne.

Meonline forslagskassed en online borgerhøring bliver det hele mere konkret. Her kan borgerne starte en underskriftsindsamling, komme med forslag, skrive under på forslag eller
indsende en kommentar imod et forslag. Forvaltningen kan samle og strukturere det indkomne materiale konstruktivt og sende det videre til byråd eller ansvarlige politikere, der forpligter sig til at lytte og følge sagen til dørs.

Hvordan foregår det?

For borgeren: Når borgeren sender et forslag ind, oplyser vedkommende en mail-adresse til kommunen, så kommunen kan henvende sig angående forslaget. Initiativtageren bestemmer, hvor længe underskriftsindsamlingen skal være aktiv.

For forvaltningen: Kommunen fastsætter rammerne for sprog mv. og kan afvise at poste forslag der er useriøse eller krænkende. Den har desuden overblik over samtlige forslag og kan følge forløbet. Når et forslag lukkes, genereres der en rapport over antallet af underskrifter og kommentarer, som sendes til byrådet eller de ansvarlige politikere.

For politikerne: Politikerne tager enten sagen op som et konkret politisk forslag eller lader det indgå som et vigtigt dokument i den politiske debat og beslutningsproces. Rapporten kan desuden lægges på kommunens hjemmeside.

CASE: Malmö Stad

I efteråret 2008 lancerede Malmö Stad et digitalt forum, hvor borgerne kan komme med forslag og kommentarer om Malmø, stemme for eller imod et forslag eller bare følge debatten. Formålet med platformen er at formindske afstanden mellem vælgere og valgte og give borgerne mulighed for at kunne påvirke den politiske proces direkte og mere end ved valg hver fjerde år.

På det år initiativet har eksisteret, er der kommet mere end 200 forslag, og flere end 2000 borgere har støttet et eller flere af forslagene.

Klik ind på Malmö initiativet